Twój koszyk

Regulamin wykorzystania voucherów

 1. Vouchery Jabłoń Lake Resort („Vouchery”) mają wartości kwotowe.
 2. Vouchery mają określony termin ważności.
 3. Vouchery są jednorazowe.
 4. Vouchery mogą być wykorzystane w Jabłoń Lake Resort, Jabłoń 1, 12-200 Pisz.
 5. Vouchery obowiązują na wszystkie usługi.
 6. Vouchery są generowane indywidualnie, przypisane do osoby lub promocji i nie mogą być przedmiotem handlu.
 7. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.
 8. Vouchery należy przekazać obsłudze przed realizacją usługi ujętej w Voucherze.
 9. Kody Voucherów nie łączą się z kodami rabatowymi oraz innymi kodami voucherów. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego kodu na jedną usługę.
 10. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.
 11. Obsługa Jabłoń Lake Resort może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera.
 12. Obsługa Jabłoń Lake Resort może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Voucher został użyty niezgodnie z regulaminem.
 13. Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.
Opublikowane w sklepie internetowym informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.